Ласкаво просимо до нашого садка!

Методична служба

Методична робота в дошкільному закладі

методист

   

                   Вихователь - методист

                                Дереза

                 Анжела Миколаївна

 

 

   

Методичний кабінет ясел – садка є центром методичної роботи, яка включає систему взаємозв’язаних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності вихователів, розвиток їх творчого потенціалу. У кабінеті створені умови, які допомагають педагогічним кадрам усвідомити сутність накреслених завдань та шляхів їх реалізації у навчально – виховній практиці.

Діяльність  методичного кабінету базується на наступних завданнях:

- підвищення та удосконалення фахової майстерності педагогів;

- поширення інформаційного простору серед педагогів щодо оновлення змісту дошкільної освіти на сучасному етапі;

- організація навчально – виховного процесу;

- контроль та аналіз, регулювання та корекція освітньої роботи;

- впровадження активних методів в роботі з педкадрами, інноваційних технологій, орієнтація на здобутки вітчизняної та світової педагогічної науки і практики.      

   Методична служба дошкільного закладу №17  працює над проблемою «Сучасні форми методичної роботи із підвищення професійної майстерності педагогічних працівників».

    Пріоритетними завданнями методичної роботи на сучасному етапі є:

- вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження кращого педагогічного досвіду;

- модернізація форм, змісту методичної роботи;

-  удосконалення професійної майстерності педагогів;

- створення іміджу дошкільного закладу в місті;

- розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, компетентності, духовності та відповідальності педагогів за результати своєї праці.

педрада1       педрада2

Весь педагогічний процес будується за схемою:

1. Педагогічна діагностика.

2. Визначення мети і засобів реалізації навчально – виховної діяльності.

3. Реалізація навчально – виховної діяльності на протязі певного періоду.

4. Контрольно – оцінювальна діяльність (зіставлення мети і одержання результатів)

У структурі методичної роботи органічно об’єднані  традиційні так і нетрадиційні форми роботи з педкадрами.                                                                    Підвищенню професійної компетентності сприяють індивідуальні форми роботи: стажування, наставництво, індивідуальні консультації, конкурси педмайстерності, самоосвіта, творчі звіти.

    Групові форми: методичні об’єднання, творчі групи, теоретичні семінари, школи молодого вихователя.  Масові форми: прес – конференції, методичні тижні тощо.  В роботі з кадрами все більше використовуємо інноваційні форми роботи: - круглий стіл; педагогічний тренінг; педагогічний аукціон; мозкова атака; педагогічна майстерня; майстер – клас; диспут; брифінг.           

педрада3

   Пріоритетними завданнями сьогодні є: підготовка педагогічних працівників до сприйняття та реалізації всіх інноваційних процесів, які відбуваються в освіті, поглиблення педагогічної та психологічної компетентності кожного педагога. Реальна дійова допомога вихователям в розвитку майстерності, професійного зростання – одна з головних завдань методичної роботи дошкільного закладу.

 

 

 

Новини та статті