Ласкаво просимо до нашого садка!

Гурткова робота

Гурток "Англійська для малят"

                         
міккіКерівник:
Пилипенко Інна Володимирівна

Дорогі батьки!

        Ваші діти почнуть вивчати англійську мову. Це новий світ – невідомий та незрозумілий для них,але з вашою допомогою, ми зробимо  вивчення мови для діток цікавим,радісним процесом.

   Мета навчання: сприяти повноцінному і різнобічному розвиткові дошкільника; виховувати його почуття, волю, інтелект; вправляти в моральній поведінці;створювати сприятливі умови для оволодіння основами іншомовного спілкування; збалансовувати розвивальні, виховні та навчальні цілі.

   Завдання навчання: виховувати інтерес дошкільників до культури, традицій, звичаїв людей, які розмовляють іншою мовою; стимулювати розвитокнавичок соціальної комунікації; прищеплювати елементарні навички усного мовлення іноземної мови ( розуміти, говорити ); сприяти набуттю дошкільником елементарних лінгвістичних знань; розвивати мовленнєві здібності; створювати умови для оволодіння первинною комунікацією  іноземною мовою; формувати вміння досягати комунікативної мети за умови обмеженого володіння другою мовою; залучати мовленнєвий досвід спілкування дошкільників рідною мовою для перенесення його наспілкування іноземною мовою і навпаки; виховувати позитивні риси характеру, моральні якості, елементарну культуру спілкування; формувати ціннісне ставлення до іншомовного довкілля, відкритість для контактів, толерантність до несхожої культури, повагу до її носіїв, неприйняття забобонів, стереотипів, дискримінації.

   Зміст навчання: Навчальний матеріал включає такі компоненти: сфери життєдіяльності; мовленнєву, мовну та соціокультурну компетентність; результати навчально-виховної роботи. Реалізація системного підходу до розвитку дошкільника, навчання іноземної мови передбачає збагачення його словника  з кожної з чотирьох основних сфер життєдіяльності («Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам»). Це сприятиме формуванню в дитини цілісної картини світу, що важливо для особистісного зростання, становлення обрисів її  світогляду.

англійська

літери

Новини та статті