Ласкаво просимо до нашого садка!

Гурткова робота

Гурток «Комп'ютер для малят»

                                        комп*ютер

Мета та завдання розвиваючих занять гуртка

Мета: забезпечення сприймання  дітьми нового виду діяльності, як звичного, засобом комп’ютерно – ігрового комплексу; формування  у старших дошкільників первинних уявлень  про комп’ютер, як освітній ресурс;  розвиток інтелектуальних здібностей  та  пізнавальних процесів; виховання  мотиваційної спрямованості до пізнання.

           Завдання:

1.Розвиток комп’ютерних умінь:

 •     -Знайомство  дітей з комп’ютером, як із сучасним інструментом для обробки інформації (призначення та обладнання комп’ютера);
 •     -Знайомство  дітей з правилами  безпечної роботи на комп’ютері;
 •     -Формування початкових навичок роботи на комп’ютері;
 •     -Розвиток  умінь розуміти інтерфейс ігрових програм;
 •     -Розвиток  дрібної  моторики та просторового мислення;

2.Інтелектуально – пізнавальний  розвиток:

 •       -Формування умінь  усвідомлювати мету;
 •       -Формування умінь обирати систему дій для досягнення мети;
 •       -Формування  у дітей здібностей до розуміння та вирішення інтелектуальних задач;
 •       -Розвиток вищих психічних процесів:сприймання, увага, уява, пам’ять, мислення;
 •       -Розвиток асоціативного, образного, просторового, словесно – логічного мислення;
 •       -Розвиток сенсомоторних здібностей;
 •       -Поповнення математичних знань та умінь;
 •       -Поповнення  словникового запасу та розвиток мовлення;
 •      - Розширення уявлень про оточуючий світ;

3. Розвиток творчості:

 •     -Розвиток графічних навичок;
 •     -Розвиток  художніх здібностей;
 •     -Розвиток творчих здібностей

Принципи  навчання:                файли

1.Доступність.

Тема заняття подається в простій доступній для дітей цього віку формі, з використанням дидактичного матеріалу.

 2.Наочність.

 •         -Спеціальне оснащення кабінету: посібники, яскраві коврики для мишки;
 •         -Різноманітний дидактичний матеріал для занять;
 •         -Комп’ютерні програми для занять ( з використанням яскравих ілюстрацій, анімацій, звукових ефектів)

 3.Індивідуальний підхід:

Індивідуальна робота – найефективніший засіб навчання дошкільників. З метою оптимізації навчало – розвивального процесу робота організовується підгрупами ( 6 – 8 дітей).Тривалість заняття складає 20 хвилин.

 Орієнтовна  структура занять:

 1.   -  Організаційний момент( ігровий момент, бесіда, фронтальне опитування, фронтальна гра)
 2.  - Робота за комп’ютером ( пояснення вихователя, самостійна робота дітей під керівництвом вихователя), гімнастика для очей.
 3.    - Фізхвилинка.
 4.     -Парні та групові дидактичні ігри, індивідуальні завдання, конструювання
 5.      -Підсумок.

компютер 

Перспективне планування занять гуртка

«Комп’ютерна абетка»

                                      

Тема тижня:

Мета:

Зміст роботи:

Кількість годин:

Вересень. Тема: «Знайомстово. Комп’ютер та його частини»

Тестуванння

Виявити первинні знання дітей про комп’ютер, навички користування, індивідуальні здібності

Бесіда: «Що таке комп’ютер?»

Логічна вправа: «Що не так»

1

Знайомство. Екскурсія до комп’ютерно – ігрового комплексу

Познайомити дітей з комп’ютерним класом, його облаштуванням, дати загальні відомості про комп’ютер, його призначення, викликати інтерес до занять

Бесіда: «Для чого потрібен комп’ютер?»

Обмін думками: «Де можна зустріти комп’ютер?»

Перегляд презентації: «Мій комп’ютер

2

Правила роботи в комп’ютерному класі. Правила техніки безпеки.

Познайомити з правилами роботи в комп’ютерному класі, технікою безпеки при роботі за комп’ютером, гімнастикою для очей

Бесіда: «Як правильно поводити себе за комп’ютером»

Логічна гра: «Що станеться, якщо…». Знайомство зі Смайликом. Розповідь Смайлика про правила користування (ММП)

2

Комп’ютер та його частини

Познайомити зі складовими частинами комп’ютера, їх призначенням

Розгляд складових частин комп’ютера. ММП: «Загадки від Смайлика» (з чого складається комп’ютер)

2

Жовтень. Тема: «Вчимося  працювати на комп’ютері»

Засоби управління. Знайомство з МИШКОЮ.

Познайомити з  пристроєм МИШКА, навчити натискати на ліву кнопку мишки один та два рази

Розповідь Смайлика про пристрій вводу – мишка, роздивитися діючі кнопки, колесо; натискання кнопки мишки – дид. впр. «Повтори»

2

Пристрій управління МИШКА. Переміщення об’єктів по екрану мишкою.

Навчити перетягувати елементи за допомогою мишки по екрану

Перегляд презентації «Мишка». Комп’ютерна розвивальна програма «Пазли для всієї родини»

2

Засоби управління. Клавіатура

Познайомити з пристроєм вводу – клавіатурою, вчити користуватися де – якими кнопками

Розповідь Смайлика про клавіатуру, її властивості, клавіши: цифри, букви, Enter, delete, пробіл. Вправа: «Клавіатурний тренажер»

2

Граємо з улюбленими героями. Фронтальне заняття.

Виявити рівень знань, умінь та навичок дітей

Тестове завдання: «Що я знаю про комп’ютер?». Гра: «Розрізні картинки», д/г: «Назви правильно»

2

Листопад. Тема: «Комп’ютерна абетка. Знайомство з програмами»

Знайомство з робочим столом. Знайомство з програмами

Сформувати поняття «робочий стіл», дати поняття «програма»

Розповідь Смайлика про ярлики; гра: «Веселий моніторчик», практичне завдання «Прикрась робочий стіл»

2

Знайомство з програмою Графічний редактор «Paint»

Формувати знання про програму «Paint», вчити розрізняти її ярлик на робочому столі, сформувати знання про інструменти програми, навчити елементарним навичка роботи

Розповідь Смайлика про програму Paint, вправа: «повтори за мною», практичне завдання: «Перетвори малюнок»

3

Знайомство з програмою Opera

Сформувати елементарні поняття про дану программу, необхідність та користь її використання, знайомство з поняттям «інтернет»

Розповідь Смайлика про програму Opera, дид.гра: «Знайди ярлик»,

Розповідь вихователя «Мережа інтернет»

1

Знайомство з програмою MicrosoftWord

Формувати елементарні знання про програму, її призначення, вчити пізнавати ярлик програми на робочому столі, навчити елементарним навичка користування інструментами програми

Презентація: «Комп’ютерні програми». Дид. гра: «Знайди відмінності»; практичне завдання: «Друкуємо лист»

2

Грудень. Тема: «Мій комп’ютер. Знайомство з файлами та папками»

Програма «Мій комп’ютер», «Корзина»

Дати знання про програму, її призначення, вчити знаходити ярлик на робочому столі, дати поняття про процес видалення інформації

Презентація: «Смайлик розповідає». Вправа: «Знайди ярлик». Д/г: «Розрізні картинки»

2

Знайомство з папками та файлами

Дати поняття «папка», «файл», вчити розрізняти ярлики, дати елементарні уявлення про збереження інформації

Розповідь Смайлика про папки та файли, дид. гра «Знайди та назви відмінності», виконання практичного завдання

3

Віруси

Познайомити дітей з поняттям «віруси», вчити розуміти, чим вони шкідливі

Розповідь Смайлика про віруси. Інсценування «Ми віруси шкідливі»

1

В гостях у казки. Гра з сюжетом. Фронтальне заняття

Систематизувати та закріпити знання. Контроль та перевірка знань

Д/г: «Подорож павутиною інтернету»; практичне завдання: «Виконай схему»; індивідуальні завдання – картки

2

Січень. Тема: «Комп’ютерні розвивальні програми»

Програма «Пізнайка»

Знайомити з розвивальною  програмою, її блоками, формувати бажання навчатися через гру, вчити працювати самостійно та в парах, підтримувати інтерес до навчання

Знайомство з Пізнайкою, психогімнастика: «Інтернет подорож», виконання практичних завдань

2

Програма: «Страна знаний»

Знайомити з розвивальною  програмою, її блоками,вчити виконувати запропоновані  завдання, розвивати інтелектуальні здібності

Знайомство з програмою, логічна вправа «Чим схожі та  чим відрізняються, виконання практичних завдань

2

Корекційно – розвивальні комп’ютерні заняття для дітей 5 – 6 років

Закріплювати та удосконалювати навички самостійної роботи за комп’ютером, розвивати всі психічні процеси, створювати ситуацію успіху для кожної дитини

Логічні ігри: «Встанови послідовність», «Що спочатку, що потім», практичні завдання «Лабіринт», «Лабіринт»

3

Комп’ютер розповідає історію

Розширювати знання дітей про ММП, створювати ситуацію інтерактивної взаємодії в групі, розвивати логічне мислення

ММП: «Логіка для малят», логічна вправа: «Якої фігури не вистачає», практичне завдання: «Розмалюй»

1

Лютий. Тема: «Комп’ютер розвиває»

Увагу

Удосконалювати навички індивідуальної роботи на комп’ютері, вправляти в роботі парами, закріплювати навички роботи в програмі «Paint», розвивати увагу, логічне мислення

Логічні ігри: «На що схожий предмет», «Чого не вистачає»; ММП: «Що переплутав художник», практичне завдання: «Перетвори малюнок»

2

Пам’ять

Формувати та закріплювати навички роботи в мікрогрупах, вправляти в умінні зберігати інформацію в пам’яті комп’ютера,закріплювати уміння розрізняти ярлики програм та знаходити їх на «робочому столі», тренувати пам’ять

Д/і: «Назви, що запам’ятав», «Згадай пару», практичне завдання: «Підбери картинку», ММП: «Якого фрагменту не вистачає», робота в мікрогрупі: «Збери ціле з частин»

2

Мислення

Удосконалювати та розширювати навички роботи в програмі Microsoft Word, розвивати логічне та творче мислення, створювати ситуацію успіху

Творча гра: «Уяви себе…», д/г: «Обручі», практичне завдання: «Об’єднай у групи»

2

Мовлення

Розширювати знання про використання ММП, розвивати зв?’язне, діалогічне та монологічне  мовлення, створювати ситуацію інтерактивної взаємодії в групі, розвивати логічне мислення

ММП: «Герої з якої казки», індивідуальне завдання: «Піктограмми», практичне завдання: «Розмалюй», «Закодуй казку»

2

Березень. Тема: «Комп’ютер та світ навколо нас»

«Я – людина».

«Світ професій»

Збагачувати та систематизувати  знання про світ людей, розвивати пізнавальний інтерес, мислення та мовлення

ММП: «Частини тіла», практичне завдання в парах: «Знайди пару», «Знайди та обведи», ММП: «Такі різні професії», д/г: «Що кому потрібно для роботи»

2

«Світ природи»

Збагачувати та систематизувати знання дітей про світ природи, допомагати усвідомлювати користь комп’ютерних ігор, розвивати пізнавальний інтерес

ММП: «Кругообіг води в природі», «Звідки береться повітря», практичне завдання: «Знайди чия тінь», «Розплутай сліди». Логічна вправа: «Що доброго, що поганого»

3

«Предмети побуту та вжитку

Збагачувати та систематизувати знання дітей про предметне оточення, розвивати пізнання, прагнення до навчання

ММП: «Мій дім», д/г: «Встанови послідовність», комп’ютерна інтерактивна гра: «Що зайве», ігри з серії «Пізнайка» за темою

2

БЖД

Систематизувати знання з основ БЖД, розвивати прагнення дбайливо ставитися до себе, виховувати правила безпечної поведінки

ММП: «Подорож з Незнайком», логічна вправа: «Загадки в схемах»(ММП), практична робота: «Видали до корзини», «Закресли зайве»

1

Квітень. Тема: «Комп’ютер готує до школи»

 

«Знаємо звуки та букви»

Закріпити та систематизувати знання дітей з грамоти, підвищувати інтерес до навчання грамоти, розвивати увагу, мислення, мовлення, виховувати наполегливість

д/г: «Упізнай за звуком», ММП: «Веселі літери», «Голосні та приголосні», інтерактивна комп’ютерна гра: «Знайди місце звука в слові», «Ланцюжок слів», практична робота: «З’єднай картинку зі звуком»

2

«Навчаємось читати»

Формувати та закріплювати елементарні навички читання, підвищувати цікавість до навчання читання, виховувати прагнення до навчання

Творча гра: «Утвори літеру», ММП: «Ребус – метод – вчимося читати», інтерактивна гра: «Читаємо склади», практичне завдання: «Розфарбуй», «Поєднай літери у склади», «Друкуємо лист»

2

«Готуємо руку до письма»

Формувати первинні навички письма, розвивати дрібну моторику, виховувати цілеспрямованість

Пальчикові ігри з використанням ММП, практичні завдання: «Заштрихуй», «Обведи за пунктиром», «З’єднай лінією»

2

«Веселий рахунок». «Логіка»

Закріплювати знання дітей з математики та логіки, розвивати логічне мислення, виховувати прагнення до перемоги

Вправа: «Клавіатурний тренажер», інтерактивна гра: «Веселий рахунок», практична робота: «Перетвори геометричну фігуру», «Домалюй, чого не вистачає», математична гра: «Розфарбуй пірамідку», ігри з серії «Пізнайка» за темою

2

Травень. Тема: «Мій друг – комп’ютер»

«Що я знаю про комп’ютер?»

Повторити та закріпити вивчений матеріал

ММП: «Загадки про комп’ютер», логічна гра: «Добре чи погано» (правила користування), практичне завдання: «Знайди ярличок», дид. гра: «Про програму розповідай – в схемах відповідь шукай»

3

«Граємо з улюбленими героями: малюємо та розфарбовуємо»

Закріпити навички користування комп’ютером, розвивати увагу, пам’ять, мислення, дрібну моторику, створювати ситуацію успіху

Практичне завдання в програмі «Paint»: «Зашифруй казку», ММП: «Герой з якої казки», робота в парах: «Збери пазл» (практичне завдання)

2

Тестування

Виявити рівень знань, умінь та навичок дітей

Індивідуальне діагностичне обстеження

2

«Улюблені ігри»

Удосконалення навичок володіння комп’ютером, систематизація набутих знань,розвиток всіх психічних процесів, створення ситуації успіху для кожної дитини

Розвивальні комп’ютерні ігри: «Пізнайка», «Страна знаний», перегляд ММП

1

             

 

пізнайко

Розвивальні ігри за програмою "Пізнайко"

тренажер